Saturday, April 20, 2019  You are here: Bedrijfs coaching

Bedrijfscoaching.eu is een organisatie die ondersteuning biedt bij vragen en dilemma’s in de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfscoaching.eu. is voortgekomen uit de praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfs Coaching

Bedrijfscoaching.eu is een organisatie die ondersteuning biedt bij vragen en dilemma’s in de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap.

De werkwijze van Bedrijfscoaching is als volgt:

Al HoenstokIn het  kennismakingsgesprek bespreekt AJ Hoenstok van Bedrijfscoaching.eu met de ondernemer grondig de problemen  en vragen  en zal in samenspraak met de ondernemer het traject naar oplossingen bespreken. Op basis van de duidelijke formulering van de problemen en/of knelpunten zal Bedrijfscoaching  de ondersteuning kunnen bieden waar dit nodig wordt geacht.

Dit eerste gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos voor de aanvrager.

Indien voor de follow up de hulp van specialistische kennis en inzet nodig zal blijken te zijn, zullen deze kosten – low budget- worden begroot.

Bedrijfscoaching.eu. is voortgekomen uit de praktijk van het ondernemerschap. AJ Hoenstok kent als ondernemer de praktijk van binnenuit en weet dat bij veel problemen in de dagelijkse praktijk vaak eenvoudige oplossingen kunnen volstaan, zonder dat vooraf  hoge kosten in rekeningen worden gebracht om de probleemstelling helder te krijgen.
Bedrijfscoaching ontleent haar slagkracht uit de samenbundeling van de ervaring  een zestal  ondernemers die alle support kunnen bieden waar nodig voor de praktijkgerichte oplossing.

Bedrijfscoaching richt zich met name op de volgende terreinen:

 • Marketing. Methoden om de omzet van een onderneming te vergroten zonder het kostenaspect uit het oog te verliezen. Opbouw van duurzame relaties met klanten en verbetering van de klantgerichtheid en ontwikkeling van plan van aanpak.
   
 • Management. Samen met de ondernemer concreet de stroomlijning binnen het bedrijf verbeteren teneinde de work-flow te optimaliseren, zonder op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Dit is coaching in de ware betekenis van het woord.
  Personeelszaken. Steun bij opstellen arbeidscontracten, voeren van functioneringgesprekken en in voorkomende gevallen advies over het te volgen traject naar directeur, arbeidbureau of kantonrechter.
   
 • Gerichte ondersteuning bij financiële administratie., met als onderdeel de loonadministratie en begeleiding bij faillissement of doorstart en in samenhang daarmee gesprekken met de curator.
   
 • Ondersteuning van horeca ondernemers betreffende onderdelen als verzorging en expansie.

Daarnaast kan Bedrijfscoaching ondersteuning bieden op tal van andere terreinen die met de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap te maken hebben.