Saturday, April 20, 2019  You are here: Diensten > Aanstelling en ontslag

Bedrijfscoaching.eu is een organisatie die ondersteuning biedt bij vragen en dilemma’s in de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfscoaching.eu. is voortgekomen uit de praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfs Coaching

Aanstelling en ontslag

U maakt gebruik van "standaard" arbeidsovereeenkomsten uit bijvoorbeeld
uw CAO of laat deze opstellen door bijvoorbeeld uw boekhouder of
accountant. Worden de artikelen in de contracten tijdig aangepast naar
aanleiding van wijzigingen in bijvoorbeeld wet en regelgeving, CAO e.d?
Wij doen dat wel, voor u ...omdat wij de deskundigheid hebben en weten wat wijzigt.

Wat doet u als een werknemer niet goed functioneert en zijn houding en
gedrag te wensen over laten?

Maakt u verslagen van de gesprekken die u met uw werknemer voert? Vraagt
u zich af hoe u zo snel mogelijk, tegenzo laag mogelijke kosten, van deze werknemer afkomt? Start u een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het Centrum voor Werk en Inkomen? Schakelt u direct al een advocaat in?

Wij hebben voor u de juiste antwoorden op deze vragen rekening houdend
met de situatie, omstandigheden en kosten en nemen u de procedure uit
handen.