Saturday, April 20, 2019  You are here: Diensten > Aanstelling

Bedrijfscoaching.eu is een organisatie die ondersteuning biedt bij vragen en dilemma’s in de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfscoaching.eu. is voortgekomen uit de praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfs Coaching

Aanstelling

Sancties bij niet-correcte eerstedagsmelding

De werkgever is verplicht nieuwe werknemers aan te melden bij de
Belastingdienst voordat zij aan het werk gaan. Doet de werkgever dat niet, verkeerd, te laat of onvolledig, dan neemt de Belastingdienst met ingang van
2008 aan dat de werknemer al ten minste zes maanden werkt. Dat betekent
dat de werkgever een naheffingsaanslag loonheffing krijgt over deze 'zesmaandenfictie'. En de Belastingdienst kan daar nog een boete bovenop
leggen ook. De werkgever krijgt wel de mogelijkheid om aan te tonen dat het dienstverband later pas is gestart.