Saturday, April 20, 2019  You are here: Diensten > Functiebeschrijving en -waardering

Bedrijfscoaching.eu is een organisatie die ondersteuning biedt bij vragen en dilemma’s in de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfscoaching.eu. is voortgekomen uit de praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfs Coaching

Functiebeschrijving en -waardering

Waarom zou u de werkzaamheden van een werknemer op papier zetten? Wat
is daarvan het nut of belang?

Uw werknemers weten toch wat ze moeten doen? Hoe kunt u werknemers aanspreken op hun uitvoering van de werkzaamheden, als er niets op papier
staat? Waar hebben uw werknemers recht op voor wat betreft het salaris?
Bepaalt u zelf hoeveel een werknemer verdient? Is dat verstandig?

Ook hierbij kan Bedrijfscoaching.eu u ter zijde staan.