Saturday, April 20, 2019  You are here: Diensten > Ziekteverzuim en Reintegratie2

Bedrijfscoaching.eu is een organisatie die ondersteuning biedt bij vragen en dilemma’s in de dagelijkse praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfscoaching.eu. is voortgekomen uit de praktijk van het ondernemerschap.

Bedrijfs Coaching

Ziekteverzuim en Reintegratie

Ziekmelden UWV wordt versoepeld
 
Minister Donner heeft onlangs bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend om
de administratieve rompslomp bij zieke werknemers te verminderen. Het is de bedoeling dat de plannen per 1 juli 2008 in werking treden. De volgende versimpelingen zijn in het voorstel opgenomen;

  • Werknemers hoeven niet meer hersteld te melden bij het UWV;
  • Zieke werknemers hoeven pas in de 42e week van hun arbeidsongeschiktheid bij het UWV gemeld te worden (nu moet dat nog in de 13e week);
  • De sanctie op een te late ziekmelding wordt versoepeld: de verlenging van de loondoorbetalingsplicht moet plaatsmaken voor een boete van maximaal € 455,00 per werknemer.